SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS

 

Obiective

Realizarea tuturor activităţilor ce ţin de reprezentarea Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti în faţa instanţelor de judecată şi a diferitelor organisme cu competenţă juridicţională, precum si a altor activităţi specifice, cum ar fi: întocmirea de acte juridice, întocmirea contractelor şi negocierea clauzelor contractuale, consilierea Rectorului, a Consiliului de Administraţie şi a compartimentelor din punct de vedere juridic, acordarea vizei de legalitate, conformarea cu cerinţele legale etc.

Atribuţii:

‌• întreprinde demersurile necesare în vederea existenţei documentaţiei adecvate derulării activităţii;

• redactează actele şi reprezintă UMF „Carol Davila”din Bucureşti, în cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată, astfel încât să se realizeze o apărare eficientă;

• întocmeşte acte juridice, contracte şi negociază clauzele contractuale;

• consiliază conducerea si compartimentele din cadrul UMF „Carol Davila” din Bucureşti, din punct de vedere juridic;

‌• acordă viza de legalitate după verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor de legalitate;

‌• studiază legi, hotărâri de guvern, ordine de ministru, regulamentele interne ale universităţii, jurisprudenţa în domeniu;

‌• urmăreşte şi comunică compartimentelor din cadrul UMF „Carol Davila” din Bucureşti, apariţia noilor acte normative în Monitorul Oficial al României.

Echipa

Sef Birou: Consilier juridic Raluca- Andreea Gavrilă

Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Consilier juridic Florina Adina Ion

Contact: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2