Plan strategic de management

 

Viziune
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București este cea mai mare instituţie de învăţământ superior şi cercetare de profil din România, bucurându-se atât de o tradiţie considerabilă, cât şi de o foarte bună reputaţie pe plan naţional şi european. Alături de facultăţile cu lungă tradiţie din structura universităţii – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie – , Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală, înfiinţată în urmă cu câţiva ani, trebuie să devină o componentă de prestigiu a U.M.F. "Carol Davila", recunoscută în plan naţional şi internaţional.

 

Misiune
Alături de profesiile de medic, medic dentist şi farmacist, şi profesiile de asistent medical şi moaşă reprezintă profesii reglementate la nivelul Uniunii Europene, ceea ce presupune recunoaşterea automată în spaţiul comunitar a calificărilor obţinute în România. În acest context, se impune dobândirea şi menţinerea unui nivel de performanţă în plan naţional şi internaţional pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală din cadrul universităţii noastre, prin furnizarea unor programe de formare cu o calitate comparabilă celor oferite de către instituţiile similare din celelalte ţări europene.

 

Situaţia  actuală
În prezent, în structura Universităţii de Medicină şi Famacie "Carol Davila" din Bucureşti, aprobată prin Hotararea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, cu modificările şi completările ulterioare, se regăsesc patru facultăţi:

  • Facultatea de Medicină
  • Facultatea de Medicină Dentară
  • Facultatea de Farmacie
  • Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

 
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2